Materiály pro 3D koučování

Tyto jedno až doustránkové manuály mají pomoci trenérům při uplatňování principů 3D koučování. Pokud máte zájem o online video kurz 3D Koučování za sníženou cenu, kontaktujte nás. Jsme také připraveni poskytnout pomoc či mentoring při aplikaci těchto principů.

00 Obsah materiálu pro mentory 3D koučování                11 Role kouče 
01 Úvod                12 Sportovní kultura
02 Cesta vpřed                13 Od velkého k dobrému
03 Motivace I                14 Charakter
04 Motivace II                15 Odkaz 
05 Sebedůvěra                16 Moudrost 
06 Emoce                17 Účel proměny 
07 Týmová soudržnost                18 Nový pohled na rámec 
08 Stanovení cílů I a II                19 Klíčové vztahy 
09 Srdce                20 Komunita 
10 Proč sport                21 Uveďte vše do praxe  

 

 

 

 

 

 

 
DVD a knihy, které jsme vydali, si můžete objednat v našem obchodě.