Klíčové principy pro sportovce

Tato série pomáhá sportovcům pracovat s praktickými problémy sportu a života jako je vzhled, strach z neúspěchu, fair play, čas na hřišti a jednota v týmu.

1. Obavy z neúspěchu
2. Překonávání těžkostí
3. Zvládání hněvu
4. Péče o tělo
5. Charakter
6. Řešení konfliktu
7. Peníze: sportovec a jeho agent
8. Obtíže a přechody: Jak se vypořádat s tragédií
9. Obtíže a přechody: Omezení doby na hřišti
10. Hra, sport, soutěž: Fair play
11. Emoce: Zármutek a ztráta
12. Obtíže a přechody: Jak se vyrovnat se zraněními
13. Vztahy: Spoluhráči s LGBT orientací
14. Povolání a kariéra: Život po skončení kariéry
15. Povolání a kariéra: Životní cíle
16. Peníze: Jak nakládat s penězi
17. Vztahy: Manželství
18. Lidské tělo: Látky posilující výkon – doping
19. Emoce: Tlak na výkon
20. Hra, sport, soutěž: Role trenéra
21. Emoce: Řeč k sobě
22. Charakter: Sportovní duch
23. Vztahy: Jednota v týmu
24. Povolání a kariéra: Nakládání s časem
25. Hra, sport, soutěž: Vítězství