PRO

SPORTOVCE

Věnujeme se rozvoji celého sportovce ve sportu, životu a víře. Povzbuzujeme sportovce ke kritickému myšlení o své indentitě a o svém místě ve světě sportu. Věříme, že díky spojení víry, života a sportu může každý zažít vítězství i mimo soutěž. Budeme rádi, když tě na tvojí cestě rozvoje ve všech oblastech života, budeme moci doprovázet.

– Sport
– Život
– Víra

KLÍČOVÉ PRINCIPY PRO SPORTOVCE

Jak čelit výzvám výkonnostního sportu

PŘEKÁŽKY

Jak může křesťanský sportovec růst ve své víře?

ZAMYŠLENÍ Z BIBLE
PRO SPORTOVCE

Každodenní zamyšlení napsané sportovci a určené pro sportovce

SPORT
A JEHO SLÁVA

Žít svou víru i ve sportu

PRO

TRENÉRY

Trenér se může cítit uprostřed mnoha tlaků a zodpovědností osamělý. Chceme ti jako trenérovi pomoci, abys nejenom všechno zvládal, ale abys i dále rostl. Jsme připraveni tě podpořit při všestranném rozvoji sportovců, vytváření skvělé týmové kultury a abys mohl mít trvalý vliv. Záleží na charakteru každého: tvém i tvých svěřenců.

– Tělo
– Mysl
– Srdce

MATERIÁLY PRO 3D KOUČOVÁNÍ

MULTIKEMP

Přehrát video

Akce je svým charakterem určena mladým lidem ve věku 14-21 let. Setkáte se tu s nadšenci pro pohyb, kteří nejen sport provozují (začínají, případně trénují nebo závodí), ale taky se při něm rádi baví a dokážou občas nebrat sami sebe tak docela vážně…

7 dnů

8 sportů

s desítkami nových přátel

CÍRKVE

Církve slouží komunitám. Naše partnerské církve vytváří pozitivní příležitosti pro děti a dospělé prostřednictvím týdenních sportovních aktivit a sezónních sportovních kempů. Pokud byste chtěli kontaktovat církev ve vašem okolí, která pořádá sportovní aktivity, nebo pomoci vaší církvi s přípravou sportovních akcí ve vašem městě či obci, obraťte se na nás.

– příměstské sportovní tábory
– otevřené tělocvičny
– ultimate frisbee
– outdoorové kluby
– týdenní kruhové tréninky